Ne Aramıştınız ?

Aydınlatma Metni

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?Kanun?) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu ARSLANLAR OTOMOTİV SAN VE TİC AŞ. (?Şirket?) tarafından bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1-İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik             : Ad Soyad, Doğum tarihi

İletişim            : Adres, E-posta Adresi, Telefon Numarası

Pazarlama       : Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

amaçlarıyla işlenebilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, www.ford-arslanlar-canakkale.com ve www.arslanlarikinciel.com adreslerinden ya da şirketimizden hizmet/ürün aldığınız sırada doldurduğunuz satın alma, üyelik vb. formlar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Düzenlenen Yönetmelik?in 7/11. maddesi gereğince ticari elektronik ileti gönderme onaylarının ileti yönetim sistemine kaydedilmesi hukuki yükümlülük olmakla birlikte bu kapsamda işlemeye konu kişisel verileriniz İleti Yönetim Sistemi A. Ş. tarafından işletilen ve sunucuları yurtiçinde bulunan sisteme kaydedilmek suretiyle hukuki yükümlülük kapsamında adı geçen şirkete aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, destek hizmeti alınan üçüncü kişiler (SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara 6698 sayılı Kanun?un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun?un 11. maddesinde Sayılan Hakları,

Kişisel veri sahipleri olarak;

haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, hazman@arslanlaroto.com.tr mail adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

    İletişim Bilgilerimiz
  • İzmir Yolu 5. Km Merkez Çanakkale
  • +90 286 263 06 25
  • +90 530 353 85 60
  • ikinciel@arslanlaroto.com.tr